Sorg og Krise

En psykolog kan hjælpe dig med din sorg

Det er meget få mennesker, der går gennem livet uden sorg og kriser. Det er en del af det at være menneske. De fleste sorger og kriser, kommer vi som mennesker helskinnet igennem med familie-og venners hjælp, men vi kan alle komme i situationer, hvor det ikke er tilstrækkeligt, og her kan det være en stor hjælp at tale sorgen og krisen igennem i et terapiforløb med en psykolog. 

 

Sorgreaktioner kan fylde meget, og man kan næsten føle sig som et pendul, der følelsesmæssigt svinger fra den ene yderlighed til den anden. Nogle gange fyldes man af fortvivlelse og kan opleve livet som meningsløst, andre gange kan det være bekymringerne om, hvordan man skal tackle sin fremtid, og hvordan man kan finde mening i det forandrede liv.

 

Sorgen kan være så stor, at man ikke kan forestille sig, at livet igen bliver værd at leve, og man kan føle en stor tomhed og meningsløshed. Nogle søger derfor hjælp til bearbejdning af sorgen, til at få genskabt kontakten til sine ressourcer og få mestrings-strategier til at håndtere det svære.

 

Jeg har selv mærket sorgen på nærmeste hold, da min daværende mand og far til min datter pludselig døde i en ulykke i 2004.

 

Jeg har sidenhen deltaget i efteruddannelse hos psykolog og forsker i kompliceret sorg Mai-Britt Guldin.

Jeg har desuden været ansat i Landsforeningen Spædbarnsdød, hvor jeg har talt med rigtig mange forældre og pårørende der har mistet.

Få hjælp i dag

Typiske tegn på sorg

Sorg er kendetegnet ved en lang række typiske reaktioner og følelser. Det er dog individuelt, hvordan sorgen kommer til udtryk hos den enkelte sørgende. Det udtryk sorgen får, skal ses i sammenhæng med, hvem man har mistet og de udfordringer tabet fremkalder. Det har også indflydelse på vores sorgproces, hvilken livssituation, man står i, og de personlige ressourcer, man har til rådighed.

Følelser

Chok
Tristhed, fortvivlelse
Angst, ængstelighed
Aggression, vrede, irritabilitet
Skyld, skam
Nedsat lyst og interesse
Håbløshed, modløshed
Ensomhed, forladthed

Tanker

Uvirkelighedsfornemmelser
Nedsat kognitiv forarbejdning
Sanse- og perceptionsforstyrrelse
Grubler, selvbebrejdelser
Tanker om død og afdøde
Optaget af nye, fremtidige tab
Bekymringer om fremtiden
Selvmordstanker
Tanker om meningsløshed
Hukommelses- og koncentrationsbesvær

Socialt

Grådlabilitet
Uro, hyperaktivitet
Aggression, irritabilitet
Indadvendthed, isolationstendens
Melder fra relationer og aktiviteter
Øget behov for støtte og kontakt
Misbrugsadfærd, fest, druk
Aktivundgåelse af minder om tabet
Ritualisering, f.eks. daglige besøg på kirkegården

Fysiologisk

Ændringer i vejrtrækning
Søvnforstyrrelser
Ændret appetit, trøstespisning
Anspændthed
Nedsat energi, træthed
Nedsat immunforsvar
Somatiske klager og somatisering
Ondt i brystet
Ændret hjerterytme
Ondt i maven, hovedpine, kvalme, svimmelhed, diffuse smerter

Bearbejdning af sorg og krise med terapi

En psykolog kan bistå dig i din sorgproces på forskellige måder og på forskellige stadier. Hvis du netop har mistet, og oplever at være så ramt af sorgen, at du ikke kan rumme andet, eller måske ikke har nogen at tale med om det, kan psykologen hjælpe dig med selve bearbejdningsprocessen, mens den står på. Her taler man om selve tabet, savnet og de følelser, der knytter sig hertil. I mange tilfælde er det også relevant at tale om død og dødsangst på et mere generelt plan, da dette er noget, som ofte vækkes i forbindelse med tab.

Hvis der er opstået problemer i forbindelse med sorgprocessen, kan psykologens hjælp desuden omfatte en behandling af de psykiske problematikker, der måtte være opstået i denne sammenhæng f.eks. depressive symptomer, hjælp til at mestre hverdagen, behandling af sorg osv.

Hjælp til sorg

For nogle mennesker bliver sorgen meget intens og kan betyde, at man oplever ikke at kunne fungere psykisk, kognitivt og socialt umiddelbart efter tabet. Det kan derfor blive relevant at tale med en psykolog, som kan bistå en i sorgprocessen på forskellige måder og på forskellige stadier.

Formålet med terapien er ikke at behandle smerten væk, men nærmere at genoprette den indre balance og genetablere selvreguleringen, så man kan fungere i sit liv og i sin hverdag, samtidig med at sorgen gennemleves og sorgprocessen får en fremadskridende bevægelse hen mod tilpasning af tabet.

Hvis du netop har mistet, og oplever at være så ramt af sorgen, at du næsten ikke kan rumme andet, eller måske ikke har nogen at tale med om det, kan jeg hjælpe dig med selve bearbejdnings- og tilpasningsprocessen, mens den står på og støtte dig i at skabe en balance, hvor du kan have plads til din sorg samtidig med, at du får din hverdag til at fungere. I terapien kan alle typer af følelser og tanker få plads, også dem som kan være vanskelige at vise nærtstående personer.

Lotte Kjærhus
Uddannet Psykolog
Cand. Psych, Københavns Universitet