Terapi

Der kan være adskillige årsager til at du tænker på at opsøge en psykolog. Det kan være, at der er sket pludselige forandringer i dit liv. Måske et tab, en skilsmisse, en fyring eller sygdom hos dig selv eller dine nærmeste. Det kan også være at du oplever at livet spænder ben og tilværelsen ikke længere føles meningsfuld. Du  føler dig måske ustabil, ude af balance eller utilstrækkelig.  

Det kan også være at du er begyndt at føle kropslige symptomer på at tingene ikke helt er som de skal være. Det kan være fysiske og/eller psykiske symptomer som f.eks hovedpine, hjertebanken, diffuse smerter, søvnbesvær. Eller tankemylder, isolation, tristhed, vrede eller magtesløshed. Det kan handle om f.eks sorg, stress, angst, depression, lavt selvværd eller svære relationer.

Det er vigtigt du føler dig tryg, set og hørt så du frit kan udtrykke dig uden frygt for at blive dømt eller vurderet.

Måske du står et sted i livet med svære valg.  Du reflekterer over hvad dit næste skridt skal være. Her kan samtaler med en psykolog også hjælpe dig videre.

Mange har ikke modet til at åbne sig for de mennesker som er tæt på, da det kan være alt for sårbart. Det er her, at jeg som psykolog kan gøre en forskel for dig. I terapien kan jeg hjælpe dig med at opnå en øget bevidsthed om dine egne tanker, følelser og handlemønstre.

Som psykolog tager jeg altid udgangspunkt i dig som menneske. Og jeg tager højde for, hvor du er henne lige nu. Jeg arbejder fremtidsfokuseret.  Jeg ser det som en væsentlig opgave at give dig redskaber til at tackle dine problemstillinger fremadrettet. Og til at skabe forandringsmuligheder.

I terapien skaber jeg som psykolog rum og en relation til dig, der er baseret på nærvær, tillid, anerkendelse og respekt. Det er vigtigt du føler dig tryg, set og hørt så du frit kan udtrykke dig. Uden frygt for at blive dømt eller vurderet.

I mit terapeutiske arbejde, er jeg inspireret af mentaliseringsbaseret terapi samt den kognitive terapi. Jeg anvender de forskellige tilgange afhængigt af din problemstilling.