Terapi

Terapiforløb

 

Vi kan alle komme ud for svære perioder eller oplevelser af forskellige årsager. Disse perioder kan til tider virke så uoverskuelige og kan gøre hverdagen så svær at komme igennem, at man kan have brug for hjælp i form af en psykolog.

 

Samtaler med en psykolog kan bidrage til bedre trivsel og livskvalitet, eksempelvis gennem en øget bevidsthed om egne tanker, følelser og handlemønstre, samt give en redskaber til at reagere på en mere hensigtsmæssig måde i ens liv og relationer.

 

I min praksis kan jeg som psykolog hjælpe dig, så du bliver styrket i at finde frem til dine ressourcer og nye handlemåder til at anskue livet på ny.

 

Jeg tænker i sammenhænge og arbejder helhedsorienteret med de mennesker, jeg møder i min praksis, da jeg er af den overbevisning, at der ikke er én terapiform, der passer til alle.

 

 I terapien bestræber jeg mig på, at skabe et rum og en relation, der er baseret på nærvær, tillid, anerkendelse og respekt, og det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg, set og hørt i mødet med mig. På den måde får du mulighed for at udtrykke dig frit uden frygt for at blive dømt eller vurderet.

 

I min praksis tilbyder jeg individuel terapi til personer over 18 år. Jeg har især arbejdet med udfordringer forbundet med lavt selvværd, usikker tilknytning, selvregulering mentalisering, ensomhed, angst, depression og sorg. Jeg har derfor god erfaring med at hjælpe hvis du f.eks føler dig trist, modløs, stresset, angst eller deprimeret.

 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder ud fra de etiske principper for nordiske psykologer. Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt, hvilket betyder, at det vi taler om, bliver mellem os.

 

Jeg foretager løbende kvalitetsstyring af mit arbejde gennem egenterapi, supervision og videreuddannelse.

Få hjælp