sorg

Sorg er den reaktion vi oplever, når vi mister noget der er betydningsfuldt for os. Det kan være en elsket person, som dør, men også tab af job eller sygdom, skilsmisse, venskaber, der går i stykker og børn der flytter hjemmefra. Sorg er en grundlæggende følelse, som de fleste vil opleve mange gange i livet.

Sorg

Alle mennesker oplever sorg på et tidspunkt. Det er en del af livet, og det at være menneske. De fleste sorgforløb, kommer vi igennem med familie og venners hjælp og støtte. Men i nogle situationer kan sorgen være svær og vanskelig. Her kan det være en hjælp at tale med en psykolog.

Sorgramte kan opleve at blive ramt af afmagt, fortvivlelse og livet kan måske forekomme meningsløst. Det kan være at det er svært at tackle dagligdagen, at det kan virke uoverskueligt at planlægge store og små opgaver i f.eks forbindelse med jobbet eller daglige gøremål. Det er ikke altid at andre forstår hvor man er og som resultat heraf, kan man føle sig mere og mere fremmedgjort for omgivelserne og endda over for en selv, da man måske heller ikke selv kan forstå hvorfor man ikke bare kan komme videre og give slip på sorgen.

Jeg har selv oplevet en ubærlig sorg i 2004, hvor min daværende mand omkom i en ulykke og jeg blev alene med vores datter, der på det tidspunkt var 1 år gammel. De år jeg brugte på at bearbejde sorgen, kombineret med min professionelle erfaring som psykolog, gør at jeg har særlige kompetencer, når det handler om behandling af sorg.

Plads til sorgen

Sorgen kan fylde meget efter et dødsfald eller en alvorlig krise og det kan gå ud over livskvaliteten.

Det kan kræve hjælp af en psykolog, når man oplever komplicerede følelser af f.eks. meningsløshed eller vrede. I terapien får du hjælp til at mestre de udfordringer du møder i forbindelse med din sorg eller krise.

Her er plads til alle typer af følelser og tanker, også dem som kan være vanskelige at vise nærtstående personer.

Formålet med terapien er ikke at behandle smerten væk, men nærmere at genoprette den indre balance, så du kan tilpasse dig de ændrede livsvilkår du står i.

At dele sin sorg, ensomhed, smerte og angst, kan lette det, der er så ubærligt at bære.